Over ons

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologische toerusting op academisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. Van1 september 2021 vezorgt De Vries voor deze stichting cursussen. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden. Speerpunten van de theologische toerusting zijn hermeneutiek, Bijbelwetenschappen, geloofsleer in relatie tot de kerkgeschiedenis en verantwoording van het geloof (apologetiek).

Visie

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologische toerusting op aca-demisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. Per DV 1 september gaat De Vries voor deze stichting cursussen verzorgen. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden.

Met haar naam geeft de stichting aan dat wetenschap, en zeker theologische wetenschap, nooit neutraal is. Echte theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm. Zij wil over Gods gedachten, geopenbaard in Zijn Woord, nadenken en doet dat in de overtui-ging dat daarvoor een verstand nodig is dat zich onderwerpt aan het Woord van God en laat verlichten door de Heilige Geest.

Grondslag

Doel is allereerst om op academisch niveau theologische toerusting te bieden. Daarnaast beoogt zij ook een bredere kring van theologisch geïnteresseerden toe te rusten. Onder het kopje ‘aanbod cursussen’ vindt u alle informatie hoe dat concreet gestalte krijgt waaronder niet alleen het cursusaanbod voor 2021-2022., maar ook he complete aanbod voor 2022-2023. Voor de cursussen 'Hermeneutiek' en 'Geloofsverantwoording in het voetspoor van Augustinus' was dit seizoen zoveel belangstelling, dat zei het komende seizoen opnieuw worden aangeboden. 

De cursussen zullen worden op verschillende locaties gegeven en in het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE te Gouda, in en zaal van het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder en Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 LC Driebruggen en in het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeenten van Maartendijk, Dorpsweg 42, 3738 CG Maartensdijk. Als u een cursus kunt dar zien waar een cursus wordt gehouden. Voor de cursussen 'Hermeneutiek' en 'Hermeneutiek en exegese' (dit zijn twee verschillende cursussen!!) kunnen de deelnemers tot en met mei nog hun voorkeur voor een locatie aangeven. Wie een keer door omstandigheden niet live aanwezig kan zijn, ontvangt een link om de cursusmorgen of cursusavond via zoom te volgen.

Bestuur

E.J. Bilder (voorzitter)

M. den Hartog (secretaris)

H. Huisbrink

A. Schulp

L. Visscher (penningmeester)

Jaarverslagen

Het boekjaar van de stichting loop van 1 januari t/m 31 december. Vanaf drie maanden na eindigen kunt het jaarverslag desgewenst van ons ontvangen. Mail naar: emailadres stichting

Weblog dr. P. de Vries

Op zijn weblog www.drpdevries.com plaatst dr. P. de Vries regelmatig bijdragen die bedoeld zijn mee te werken aan opinievorming. Daarnaast zijn er zowel bijdragen die een pastoraal karakter dragen als bijdragen die wetenschappelijk van aard zijn.

dr. P. de Vries

De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’