Verbond, Verzoening, Psalmen

cursus

Informatie

Aan de hand van het Bijbelse thema van het verbond komt de eenheid van Oude en Nieuwe Testament aan de orde. De diverse verbonden worden behandeld. Het boek van de Psalmen heeft alleen al door zijn vele thema’s een bijzonder karakter. Niet voor niets wordt het boek van de Psalmen de Bijbel in het klein genoemd. In deze module wordt het veelkleurige karakter van het boek Psalmen belicht.

Deze cursusmodule loopt uit op een bespreking van het thema verzoening met God in het Oude en het Nieuwe Testament. De verzoening met God behoort tot het hart van de Bijbelse boodschap. De verzoening met God heeft meerdere facetten. Aan elk van die facetten wordt aandacht geschonken.

(voor deze cursus is kennis van de brontalen gewenst, maar niet absoluut noodzakelijk)

Data & Tijden

Op een donderdagavond in de maanden september-november.

Interesse?

De cursus wordt gegeven in gebouw Conventus, Peperstraat 19, 3417 JE Montfoort. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’