De orde van het heil

cursus

Informatie

In deze cursus wordt aandacht gevraagd voor de diverse schakels van de orde van het heil. Aan de orde komen verkiezing, roeping en wedergeboorte, geloof en bekering, rechtvaardiging en aanneming tot kinderen, heiliging en tenslotte de verheerlijking

Data & Tijden

DV zaterdagmorgen 20 en 27 januari, 3, 10, 17 en 24 februari, 2 en 9 maart van 9.30 tot 12.00 uur. Er zijn tussendoor twee pauzes.

Interesse?

Voor aanmelding kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’