Het Reveil, toen en nu

seminar

Informatie

Het Reveil was een opwekkingsbeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Grote namen als Willem Bilderdijk, Isaäc da Costa, Abraham Capadose en Groen van Prinsterer waren de belangrijkste vertegenwoordigers van deze beweging.

Het Reveil vertelt het verhaal van christenen die te midden van de moeiten en uitdagingen van hun eigen tijd op zoek gingen naar wegen om het christelijk geloof te bewaren en aan komende generaties door te geven. Op alle terreinen van het leven: in de kerk, op school, in de politiek en de journalistiek, en in de zorg voor arme en behoeftige mensen.

In deze cursus gaan we met elkaar de geschiedenis van het Reveil na. Van de studeerkamer van Willem Bilderdijk, de doop van Da Costa en Capadose en de religieuze avonden in Amsterdam, tot het werk van Groen van Prinsterer in de geschiedschrijving, journalistiek en de Tweede Kamer, de armenzorg van Heldring in de Betuwe, de strijd voor kerkherstel (ds. J. W. Felix), de relatie tussen het Reveil en dr. H. F. Kohlbrugge en de relatie tussen het Reveil en Israël aan de hand van een vertegenwoordiger van het Schotse Reveil, namelijk 'rabbi' John Duncan. Ook zullen we met elkaar nadenken over de vraag wat we van het Reveil kunnen leren voor de situatie waarin wij ons nu bevinden.

Tijdens de bijeenkomsten zullen deze verhalen worden verteld, en worden verdiept door met elkaar teksten te lezen uit deze fascinerende periode van de vaderlandse kerkgeschiedenis.


Data & Tijden

Deze cursus wordt tijdens het seizoen 2024-2025 gegeven op acht donderdagavonden van 19:45 uur tot  ongeveer 22:00 (onderbroken door pauzes en koffie).

De data zijn DV 9 en 30 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april.

Locatie: het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda


Interesse?

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar bjspruyt@solcon.nl.Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel