Het Reveil, toen en nu

seminar

Informatie

Het Reveil was een opwekkingsbeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Grote namen als Willem Bilderdijk, Isaäc da Costa, Abraham Capadose en Groen van Prinsterer waren de belangrijkste vertegenwoordigers van deze beweging.

Het Reveil vertelt het verhaal van christenen die te midden van de moeiten en uitdagingen van hun eigen tijd op zoek gingen naar wegen om het christelijk geloof te bewaren en aan komende generaties door te geven. Op alle terreinen van het leven: in de kerk, op school, in de politiek en de journalistiek, en in de zorg voor arme en behoeftige mensen.

In deze cursus gaan we met elkaar de geschiedenis van het Reveil na. Van de studeerkamer van Willem Bilderdijk, de doop van Da Costa en Capadose en de religieuze avonden in Amsterdam, tot het werk van Groen van Prinsterer in de geschiedschrijving, journalistiek en de Tweede Kamer, de armenzorg van Heldring in de Betuwe, de strijd voor kerkherstel (ds. J. W. Felix), en de relatie tussen het Reveil en dr. H. F. Kohlbrugge. Ook zullen we met elkaar nadenken over de vraag wat we van het Reveil kunnen leren voor de situatie waarin wij ons nu bevinden.

Tijdens de bijeenkomsten zullen deze verhalen worden verteld, en worden verdiept door met elkaar teksten te lezen uit deze fascinerende periode van de vaderlandse kerkgeschiedenis.


Data & Tijden

Deze cursus wordt tijdens het seizoen 2023-2024 gegeven, op acht zaterdagmorgens, van 09:30 uur tot 12:00 (onderbroken door pauzes en koffie), en wel op deze data: 16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober, 28 oktober, 4 november, 11 november, 18 november en 25 november.

De cursus wordt gegeven in de Hersteld Hervormde Kerk van Waarder-Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 JB Driebruggen.

Interesse?

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar bjspruyt@solcon.nl.De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’