Een aantal personen uit de kerkgeschiedenis

cursus

Informatie

In deze cursus wordt evenals het vorige seizien een viertal lezingen gegeven over personen uit de kerkgeschiedenis.Deze keer zal ik aandacht schenken aan John Bunyan die vooral bekend is door zijn boek De Christenreis, aan John Duncan die als de meest kleurrijke Schotse theoloog uit de negentiende eeuw kan worden getypeerd, aan H.F. Kohlbrugge voor wie in Nederlands kerk geen plaats was maar toch voor de kerk van Nederland veel heeft betekend en tenslotte aan ds. H. Hofman. 

Hofman was geen academisch gevormd theoloog. Iets wat overigens ook voor John Bunyan geldt. Evenals Bunyan wist hij van het onderscheid dat een prediker tot een echte theoloog maakt, namelijk het inzicht in het onderscheid van wet en Evangelie, Omdat ik hem persoonlijk heb gekend, kan ik over hem ook vanuit gesprekken die ik met hem heb gevoerd iets meedelen. 

 

Data & Tijden

Data: DV woensdagavond 24 april, 8 en 29 mei en 12 juni van 19.45 tot 22.00 uur. Er is een pauze van 20.45 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Interesse?

Deze cursus vraagt geen enkele vooropleiding en is nadrukkelijk voor elke geïnteresseerde kerkganger bedoeld.

De locatie is gebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17, 8271 LW Nunspeet.

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel