De christelijke kerk en het Joodse volk. De betekenis van het boek Openbaring

cursus

Informatie

In deze cursus worden Bijbels-theologische lijnen met betrek­king tot de verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk getrokken. Aandacht wordt geschonken aan het ontstaan van het rabbinale Jodendom en de variëteit van het Jodendom in het heden. Aan de hand van het Nieuwe Testament wordt de principiële relatie tussen de christelijke kerk en het Joodse volk belicht. Vooral wordt aandacht geschonken aan de betekenis van het verbond met Abraham en aan de uitleg van Romeinen 9 t/m 11.

Daarnaast komen de verschil­len in omgaan en ver­staan van het Oude Testament tussen de christelijke kerk en het rabbinale Joden­dom aan de orde. In relatie tot de verhouding tussen kerk en synagoge komt de toe­komstverwachting van de profeten naar voren. Ook wordt aandacht geschonken aan het boek Openbaring als uitbloei van oudtestamentische profetie en apocalyptiek. De vraag naar de betekenis van dit boek onder de nieuwtestamentische geschriften wordt beantwoord.

Data & Tijden

De cursus wordt op een donderdagavond en wel van 19.45 uur tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Rond 21.00 uur is er een pauze. De data zijn DV 7, 14, 21 en 28 september, 12 en 26 oktober en 2  en 9 november.

Interesse?

De cursus wordt gegeven in het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’