De christelijke kerk en het Joodse volk. De betekenis van het boek Openbaring

cursus

Informatie

In deze cursus worden Bijbels-theologische lijnen met betrek­king tot de verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk getrokken. Aandacht wordt geschonken aan het ontstaan van het rabbinale Jodendom en de variëteit van het Jodendom in het heden. Aan de hand van het Nieuwe Testament wordt de principiële relatie tussen de christelijke kerk en het Joodse volk belicht. Vooral wordt aandacht geschonken aan de betekenis van het verbond met Abraham en aan de uitleg van Romeinen 9 t/m 11.

Daarnaast komen de verschil­len in omgaan en ver­staan van het Oude Testament tussen de christelijke kerk en het rabbinale Joden­dom aan de orde. In relatie tot de verhouding tussen kerk en synagoge komt de toe­komstverwachting van de profeten naar voren. Ook wordt aandacht geschonken aan het boek Openbaring als uitbloei van oudtestamentische profetie en apocalyptiek. De vraag naar de betekenis van dit boek onder de nieuwtestamentische geschriften wordt beantwoord.

Data & Tijden

De cursus wordt op een donderdagavond gegeven en wel van 19.45 uur tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Rond 21.00 uur is er een pauze. De data zijn DV 7, 14 en 28 september, 12 en 26 oktober en 2,  9 en 16 november.


De locatie is: Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda.

Interesse?

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel