Hermeneutiek en exegese. De praktijk van de Schriftuitleg

cursus

Informatie

In aansluiting op de cursus hermeneutiek van het voorafgaande jaar waarin de kaders van hermeneutiek werden belicht, wordt in deze cursus ingegaan op de concrete praktijk van de Schriftuitleg. Ook als men de cursus hermeneutiek niet heeft gevolgd, kan men met vrucht de cursus hermeneutiek en exegese volgen. Voor deze kennis is het noodzakelijk dat men kennis van de brontalen heeft. Aandachtspunten die altijd weer in het oog moeten worden gehouden, worden aan de orde gesteld.

Verschillende genres komen ter sprake. Waar moet men bij elk genre op letten? Allereerst wordt een vertelling of geschiedenis behandeld en wel Genesis 32-33. Daarna komt een profetie aan de orde (Jesaja 61). In de derde plaats wordt een gelijkenis geanalyseerd (Lukas 15: 11-32). We eindigen met de bespreking van een passage uit de brieven van Paulus (2 Korinthe 5: 1-10). Het is de bedoeling dat deze cursus in 10 dagdelen wordt gegeven: vijf gewijd aan passages uit het Oude Testament en vijf uit het Nieuwe Testament. Bij deze cursus is het mogelijk om uitsluitend voor de eerste dan wel de laatste vijf morgens te kiezen.

(Voor deze cursus is kennis van de brontalen noodzakelijk).

Data & Tijden

DV donderdagmorgen 6, 13 en 20 februari, 6, 13, 20 en 27 maart en 3 april van 9.30 tot 12.00 uur.  Er zijn tussendoor 2 pauzes. De locatie zal het Hoornbeeck college in Gouda of het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartendijk zijn. U kunt aangeven welke locatie  uw voorkeur heeft. Op basis daarvan wordt DV begin juni dit jaar de beslissing over de locatie genomen.

Interesse?

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.

Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)