De praktijk van de Schriftuitleg

cursus

Informatie

In aansluiting op de cursus hermeneutiek van het voorafgaande jaar waarin de kaders van hermeneutiek werden belicht, wordt in deze cursus ingegaan op de concrete praktijk van de Schriftuitleg. Ook als men de cursus hermeneutiek niet heeft gevolgd, kan men met vrucht de cursus hermeneutiek en exegese volgen. Voor deze kennis is het noodzakelijk dat men kennis van de brontalen heeft. Aandachtspunten die altijd weer in het oog moeten worden gehouden, worden aan de orde gesteld.

Verschillende genres komen ter sprake. Waar moet men bij elk genre op letten? Allereerst wordt een vertelling of geschiedenis behandeld en wel Genesis 32-33. Daarna komt een profetie aan de orde (Jesaja 61). In de derde plaats wordt een gelijkenis geanalyseerd (Lukas 15:11-32). We eindigen met de bespreking van een passage uit de brieven van Paulus (2 Korinthe 5:1-10). Het is de bedoeling dat deze cursus in 10 dagdelen wordt gegeven: vijf gewijd aan passages uit het Oude Testament en vijf uit het Nieuwe Testament. Bij deze cursus is het mogelijk om uitsluitend voor de eerste dan wel de laatste vijf morgens te kiezen.

(Voor deze cursus is kennis van de brontalen noodzakelijk).

Data & Tijden

Periode april-juni op een doordeweekse morgen.

Interesse?

De cursus wordt gegeven in Gouda, Maartensdijk of Nunspeet. U kunt zelf een voorkeur aangeven. Wilt u dan ook aangeven of uw aanmelding met deze voorkeur staat of valt? Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’