De praktijk van de Schriftuitleg

cursus

Informatie

In aansluiting op de cursus hermeneutiek van de voorafgaande jaren waarin de kaders van hermeneutiek werden belicht, wordt in deze cursus ingegaan op de concrete praktijk van de Schriftuitleg. Ook als men de cursus hermeneutiek niet heeft gevolgd, kan men met vrucht de cursus hermeneutiek en exegese volgen. Voor deze kennis is het noodzakelijk dat men kennis van de brontalen heeft. Aandachtspunten die altijd weer in het oog moeten worden gehouden, worden aan de orde gesteld.

Verschillende genres komen ter sprake. Waar moet men bij elk genre op letten? Allereerst wordt een vertelling of geschiedenis behandeld en wel Genesis 32-33. Daarna komt een profetie aan de orde (Jesaja 61). In de derde plaats wordt een gelijkenis geanalyseerd (Lukas 15:11-32). We eindigen met de bespreking van een passage uit de brieven van Paulus (2 Korinthe 5:1-10). Het is de bedoeling dat deze cursus in 10 dagdelen wordt gegeven: vijf gewijd aan passages uit het Oude Testament en vijf uit het Nieuwe Testament. Bij deze cursus is het mogelijk om uitsluitend voor de eerste dan wel de laatste vijf morgens te kiezen.

(Voor deze cursus is kennis van de brontalen noodzakelijk).

Data & Tijden

Periode april-juni op een doordeweekse morgen.

Interesse?

De cursus wordt gegeven in Gouda, Maartensdijk of Nunspeet. U kunt zelf een voorkeur aangeven. Wilt u dan ook aangeven of uw aanmelding met deze voorkeur staat of valt? Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel