De boodschap van de apostel Paulus

cursus

Informatie

De geschiedenis van de wijze waarop de boodschap van Paulus in de loop van de eeuwen is verstaan, wordt geschetst en met name de belang­rijkste knelpunten. De betekenis van Paulus als één van de kroongetuigen van het Nieuwe Testament wordt belicht. Wat is de betekenis van de apostolische brieven – en in het bijzonder die van Paulus – in relatie tot de evangeliën? De voornaamste thema’s van zijn theologie worden belicht met bij­zondere aandacht voor de betekenis van de boodschap van de rechtvaardiging. Ingegaan wordt op het zogenaamde ‘nieuwe perspectief’ op Paulus.

Zonder dat waarheidsmomenten van het ‘nieuwe perspectief’ worden ontkend, wordt beargumenteerd dat het klassieke protestantse verstaan van de rechtvaardiging recht doet aan de boodschap van de brieven van Paulus. Naar voren komt ook dat Paulus laat zien hoezeer het ‘in Christus zijn’, kenmerkend is voor elke ware gelovige. Het is een zaak die het gehele leven van een christen in al zijn facetten stempelt. Een christen staat daarbij nooit op zichzelf maar is een lid van het lichaam van Christus.

Data & Tijden

DV donderdagavond 8, 15, en 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober en 3  november van 19.45 tot ongeveer 22.00 uur. Er is een pauze van 20.45 tot 21.00 uur.


Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus DV in het seizoen 2023-2024 op een doordeweekse morgen herhaald.

Interesse?

De cursus worden gegeven in gebouw Conventus, Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.

Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)