De boodschap van de apostel Paulus

cursus

Informatie

De geschiedenis van de wijze waarop de boodschap van Paulus in de loop van de eeuwen is verstaan, wordt geschetst en met name de belang­rijkste knelpunten. De betekenis van Paulus als één van de kroongetuigen van het Nieuwe Testament wordt belicht. Wat is de betekenis van de apostolische brieven – en in het bijzonder die van Paulus – in relatie tot de evangeliën? De voornaamste thema’s van zijn theologie worden belicht met bij­zondere aandacht voor de betekenis van de boodschap van de rechtvaardiging. Ingegaan wordt op het zogenaamde ‘nieuwe perspectief’ op Paulus.

Zonder dat waarheidsmomenten van het ‘nieuwe perspectief’ worden ontkend, wordt beargumenteerd dat het klassieke protestantse verstaan van de rechtvaardiging recht doet aan de boodschap van de brieven van Paulus. Naar voren komt ook dat Paulus laat zien hoezeer het ‘in Christus zijn’, kenmerkend is voor elke ware gelovige. Het is een zaak die het gehele leven van een christen in al zijn facetten stempelt. Een christen staat daarbij nooit op zichzelf maar is een lid van het lichaam van Christus.

Data & Tijden

DV donderdagavond 8, 15, en 29 september, 6, 13 en 27 oktober en 3  en 10 november van 19.45 tot ongeveer 22.15 uur. Er is een pauze van 20.45 tot 21.00 uur.


Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus DV in het seizoen 2024-2025 op een doordeweekse morgen herhaald.

Interesse?

De cursus wordt gegeven in gebouw Conventus, Peperstraat 19, 3417 JE Montfoort. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’