Christelijke ethiek na de Seksuele Revolutie

cursus

Informatie


Sinds de Seksuele Revolutie wordt het Westen overspoeld door een vrije seksuele moraal die veel vanzelfsprekendheden weggenomen heeft en voor verwarring en ontwrichting gezorgd heeft. Kerken en christenen voelen zich vaak verlegen bij deze ontwikkelingen. Gods Woord laat ons echter niet in het ongewisse wat Gods bedoeling is met huwelijk en seksualiteit. Dat Woord en de traditie van de kerk der eeuwen bevatten lijnen die de weg wijzen door het oerwoud van vandaag. 

In deze cursus staan we stil bij de cultuurhistorische ontwikkelingen die geleid hebben tot de Seksuele Revolutie, gaan we na wat de bijbelse boodschap is over huwelijk en seksualiteit, rol en roeping van man en vrouw en wordt ook ingegaan op de prangende vragen die de huidige LHBTI-beweging stellen aan kerk en christendom.

Data & Tijden

Deze cursus wordt tijdens het seizoen 2023-2024 gegeven, op acht zaterdagmorgens, van 09:30 uur tot 12:00 (onderbroken door pauzes en koffie), en wel op DV 16 en 30 maart, 13 en 20 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni. 

De cursus wordt gegeven in de Hersteld Hervormde Kerk van Waarder-Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 JB Driebruggen.

Interesse?

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar mklaassen@bijbelsberaadmv.nl


Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel