Christelijke ethiek na de Seksuele Revolutie

seminar

Informatie


Sinds de Seksuele Revolutie wordt het Westen overspoeld door een vrije seksuele moraal die veel vanzelfsprekendheden weggenomen heeft en voor verwarring en ontwrichting gezorgd heeft. Kerken en christenen voelen zich vaak verlegen bij deze ontwikkelingen. Gods Woord laat ons echter niet in het ongewisse wat Gods bedoeling is met huwelijk en seksualiteit. Dat Woord en de traditie van de kerk der eeuwen bevatten lijnen die de weg wijzen door het oerwoud van vandaag. 

In deze cursus staan we stil bij de cultuurhistorische ontwikkelingen die geleid hebben tot de Seksuele Revolutie, gaan we na wat de bijbelse boodschap is over huwelijk en seksualiteit, rol en roeping van man en vrouw en wordt ook ingegaan op de prangende vragen die de huidige LHBTI-beweging stellen aan kerk en christendom.

Data & Tijden

Deze cursus wordt tijdens het seizoen 2023-2024 gegeven, op acht zaterdagmorgens, van 09:30 uur tot 12:00 (onderbroken door pauzes en koffie), en wel op deze data18-3, 1-4, 15-4, 22-4, 13-5, 27-5, 10-06, 24-06.

De cursus wordt gegeven in de Hersteld Hervormde Kerk van Waarder-Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 JB Driebruggen.

Interesse?

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar mklaassen@bijbelsberaadmv.nl


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’