Kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer

cursus

Informatie

In deze cursus worden belangrijke thema’s uit de geloofsleer mede in het kader van de geschiedenis van de theologie behandeld. Allereerst wordt aandacht geschonken aan de leer van de drie-eenheid en  aan de van de persoon van de Heere Jezus Christus. Vervolgens wordt ingegaan op Zijn werk en op de rechtvaardiging door het geloof. Een derde gebied is de leer van de Heilige Geest met als focus de wedergeboorte en toe-eigening van het heil. We eindigen met een behandeling van de leer van de kerk.

Data & Tijden

DV zaterdagmorgen 21 en 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari, 11 en 18 maart van 9.30 tot 12.00 uur. Er zijn tussendoor twee pauzes.


In principe wordt deze cursus opnieuw aangeboden in het seizoen 2025-2026.

Interesse?

De cursus wordt gegeven in een zaal van het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder en Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 LC Driebruggen. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.
De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’