Belangrijke thema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer

cursus

Informatie

In deze cursus worden belangrijke thema’s uit de geloofsleer mede in het kader van de geschiedenis van de theologie behandeld. Allereerst wordt aandacht geschonken aan de leer van de drie-eenheid en  aan de van de persoon van de Heere Jezus Christus. Vervolgens wordt ingegaan op Zijn werk en op de rechtvaardiging door het geloof .  Een derde gebied is de leer van de Heilige Geest met als focus de wedergeboorte en toe-eigening van het heil. We eindigen met een behandeling van de leer van de kerk.

Data & Tijden

DV zaterdagmorgen 19 en november 26, 3 en 10 december, 14, 21 en 28 januari en 4 februari van 9.30 tot 12.00 uur. Er zijn tussendoor twee pauzes.

Interesse?

De cursus wordt gegeven in een zaal van het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder en Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 LC Driebruggen. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus in het seizoen 2023-2024 op een doordeweekse morgen herhaald

Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)