Verantwoording van het christelijke geloof in het voetspoor van Augustinus

cursus

Informatie

Augustinus heeft gesteld dat alle echte kennis geloofskennis is. Het geloof zoekt begrip. Hierin trekken we via Anselmus en Pascal een lijn naar de Amerikaanse filosofen en apologeten Cornelius van Til en Alvin Plantinga. En er wordt een schets gegeven van een eigen apologetische benadering. Aan de orde komen de Belijdenissen (Confessiones) en De Stad van God (De Civitate Dei) van Augustinus, van Anselmus het Proslogion en zijn werk Waarom God mens werd (Cur Deus homo), en Pascal zijn Gedachten (Pensées). Van Van Til en Plantinga worden de meest relevante teksten belicht. De relevantie van deze denkers voor het heden wordt telkens expliciet gemaakt.

Data & Tijden

DV  donderdagmorgen  2, 9, 16 en 30 november en 7, 14 en 21 december 2023. De cursusmorgens begint om 9.30 uur en eindigen rond 12.00 uur. 

Interesse?

De cursus wordt gegeven in gebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17, 8271 LW Nunspeet of  in het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk, Dorpsweg 40, 3738 CG Maartensdijk. . Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl. U kunt uw voorkeur voor een locatie opgeven.


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’