Verantwoording van het christelijke geloof in het voetspoor van Augustinus

cursus

Informatie

Augustinus heeft gesteld dat alle echte kennis geloofskennis is. Het geloof zoekt begrip. Hierin trekken we via Anselmus en Pascal een lijn naar de Amerikaanse filosofen en apologeten Cornelius van Til en Alvin Plantinga. En er wordt een schets gegeven van een eigen apologetische benadering. Aan de orde komen de Belijdenissen (Confessiones) en De Stad van God (De Civitate Dei) van Augustinus, van Anselmus het Proslogion en zijn werk Waarom God mens werd (Cur Deus homo), en Pascal zijn Gedachten (Pensées). Van Van Til en Plantinga worden de meest relevante teksten belicht. De relevantie van deze denkers voor het heden wordt telkens expliciet gemaakt.

Data & Tijden

De cursus wordt op donderdagavond  gegeven. We beginnen om 19.45 uur en eindigen we rond 22.15 uur. Er zijn tussendoor twee pauzes. 

De data zijn DV 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december, 2025: 16 januari, 13 februari en 13 maart

Locatie: het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda


Interesse?

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl. U kunt uw voorkeur voor een locatie opgeven.


Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel