Inleiding tot de Bijbelse theologie van het Oude en Nieuwe Testament

cursus

Informatie

In de achttiende eeuw ontstond de Bijbelse theologie als afzonderlijke discipline; een discipline die vervolgens uiteenviel in theologie van het Oude en Nieuwe Tes­ta­­ment. De geschiedenis van de discipline en de verschillende benaderings­wijzen met name van de theologie van het Oude Testament worden geschetst. Ver­vol­gens wordt in dit seminar concreet ingegaan op de theologie van het Oude Testament en worden een aantal thema’s daaruit belicht. Dan gaat het om God en Zijn namen en eigenschappen, schepping en exodus en de roeping en boodschap van de profeten. In de tweede helft van dit seminar wordt aandacht gegeven aan de diversiteit en eenheid binnen het nieuwtestamentisch getuigenis. Dieper wordt ingegaan op het getuigenis van de Evangeliën.

Data & Tijden

Donderdagmorgen 3, 10, 17 en 24 februari; 10, 17, 24 en 31 maart van 9.30 tot  ongeveer 12.00 uur. Pauzes van 10.00 tot 10.15 uur en 11.00 tot 11.15 uur.

Interesse?

De cursussen worden gegeven in het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda. Voor aanmelding kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.

Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)