Inleiding tot de Bijbelse theologie van het Oude en Nieuwe Testament

cursus

Informatie

In de achttiende eeuw ontstond de Bijbelse theologie als afzonderlijke discipline; een discipline die vervolgens uiteenviel in theologie van het Oude en Nieuwe Tes­ta­­ment. De geschiedenis van de discipline en de verschillende benaderings­wijzen met name van de theologie van het Oude Testament worden geschetst. Ver­vol­gens wordt in dit seminar concreet ingegaan op de theologie van het Oude Testament en worden een aantal thema’s daaruit belicht. Dan gaat het om God en Zijn namen en eigenschappen, schepping en exodus en de roeping en boodschap van de profeten. In de tweede helft van dit seminar wordt aandacht gegeven aan de diversiteit en eenheid binnen het nieuwtestamentisch getuigenis. Dieper wordt ingegaan op het getuigenis van de Evangeliën.


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’