Hermeneutiek

cursus

Informatie

In deze cursus wordt de relatie tussen het gezag van de Schrift en de hermeneutiek die daaraan recht doet, belicht, en komt het karakter van de Bijbel als boek naar voren.

De uit­gangspunten achter de uitleg van de Schrift worden geanalyseerd. In dit kader wor­den pre­­moderne, moderne en postmoderne hermeneutische inzichten toe­gelicht. Er wordt beargumenteerd dat er, ondanks het feit dat eeuwen ons van het ontstaan van de Bijbelboeken scheiden, een rechtstreeks beroep op de Schrift, zowel als het gaat om leer als om leven, niet alleen mogelijk, maar zelfs geboden is.

Ook de vraag, wat de betekenis is van de canon (de Schrift als eenheid) voor de uitleg van de boeken die ertoe behoren, wordt aan de orde ge­steld. Welke be­te­ke­nis heeft de Schrift als geheel voor de uitleg van afzonderlijke Schrift­gedeelten? Er wordt een eigen, aan de Bijbel zelf genormeerde visie, ontwikkeld op de wijze van uitleg van de Schrift, waarbij on­der andere de relatie tussen uitleg en toepassing wordt besproken.

In deze cursus wordt ingegaan op het belang en karakter van de Bijbelse geschiedschrijving. We eindigen met een bespreking van de verhouding van het Oude en Nieuwe Testament en laten zien dat het Oude Testament samen met het Nieuwe Testament norm en bron blijft van het christelijke geloof.

Interesse?

De cursus wordt op het Hoornbeeckcollege, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl


Aanbevelingen naar aanleiding van de cursus kernthema's uit de geloofsleer


Als u ook met vragen zit over de gereformeerde, dan is deze cursus echt de moeite en tijd waard. Zeker in deze tijd van geloofsstrijd en onzekerheid is het goed om de gereformeerde leer nog eens onder ogen te nemen. Belangrijk vond ik zelf dat je van te voren je vragen kon mailen en tijdens de colleges een antwoord kreeg. Als godsdienst docent vond ik het zeer leerzaam.

Pierre J. Beaujon, Geldermalsen

 

De aloude Waarheid uit Gods Woord, wordt opnieuw geleerd en opgefrist, met eerbied en ontzag voor Gods Woord en gedeeld met de nodige voorbeelden en ervaringen van Gods kinderen. Het was mij aangenaam te mogen luisteren naar ds. De Vries, die op eigen, deskundige wijze, zijn kennis met ons heeft gedeeld. De basis van de Geloofsleer is grondig en leerzaam besproken. Van harte aanbevolen!

Bart Hamelink, Moordrecht

 

Ik was onder de indruk van de zeer uitgebreide en zeer gedetailleerde kennis die ds. De Vries heeft van de kernthema’s uit de geschiedenis van de geloofsleer. Ik vond het heel fijn deze cursus gevolgd te hebben en daarmee ook ds. De Vries ontmoet te hebben en om al het geestelijk goed dat hij  met ons hebt gedeeld: de grootheid van God in Zijn Drie-eenheid, ook de gebrokenheid van het geloofsleven van ons mensen na de zondeval, de veelomvattendheid van een Schriftuurlijke geloofsleer maar ook de heerlijkheid van het christelijk geloof.

Jo Kapteyn, Rotterdam


Deze cursus ontstijgt iedere kerkmuur. Het maakt dat ik me méér onderdeel ken van de Éne Algemene Christelijke Kerk der eeuwen, en desondanks heeft het me persoonlijk dieper geworteld in de kerkelijke traditie waarin ikzelf sta. Wanneer ds. De Vries zegt dat ‘een wáár geloof, een beleefd geloof is’ dan zegt mijn bevindelijke kant daar volmondig amen op. De kennis van historische bronnen, en schat aan scherpzinnige en toepasselijke voorbeelden, maakt de cursus een aanrader voor iedereen die de zaken met diepgang wil overdenken.

Pieter Nederlof, Nieuwerkerk aan de IJssel


Een mooie cursus voor wie zich wil verdiepen in kernpunten van de gereformeerde leer. Geloofsleer en persoonlijk geloof worden in onderlinge samenhang belicht. Een verrijking om deze cursus te volgen in een gezelschap dat kerkelijk verdeeld is, maar waarin de gedeelde eerbied voor Christus en Zijn Woord voelbaar was.

Ida en Dick Slump, Capelle aan den IJssel