Hermeneutiek

cursus

Informatie

In deze cursus wordt de relatie tussen het gezag van de Schrift en de hermeneutiek die daaraan recht doet, belicht, en komt het karakter van de Bijbel als boek naar voren.

De uit­gangspunten achter de uitleg van de Schrift worden geanalyseerd. In dit kader wor­den pre­­moderne, moderne en postmoderne hermeneutische inzichten toe­gelicht. Er wordt beargumenteerd dat er, ondanks het feit dat eeuwen ons van het ontstaan van de Bijbelboeken scheiden, een rechtstreeks beroep op de Schrift, zowel als het gaat om leer als om leven, niet alleen mogelijk, maar zelfs geboden is.

Ook de vraag, wat de betekenis is van de canon (de Schrift als eenheid) voor de uitleg van de boeken die ertoe behoren, wordt aan de orde ge­steld. Welke be­te­ke­nis heeft de Schrift als geheel voor de uitleg van afzonderlijke Schrift­gedeelten? Er wordt een eigen, aan de Bijbel zelf genormeerde visie, ontwikkeld op de wijze van uitleg van de Schrift, waarbij on­der andere de relatie tussen uitleg en toepassing wordt besproken.

In deze cursus wordt ingegaan op het belang en karakter van de Bijbelse geschiedschrijving. We eindigen met een bespreking van de verhouding van het Oude en Nieuwe Testament en laten zien dat het Oude Testament samen met het Nieuwe Testament norm en bron blijft van het christelijke geloof.

Data & Tijden

Bij voldoende belangstelling (minimaal 10 deelnemers) wordt deze cursus DV in seizoen 2022-2023 o opnieuw gegeven en wel DV 26 april, 3, 10, 17en 31 meien 7 en 14 juni van 9.30 tot 12. uur. Er zijn tussendoor twee pauzes. Deelnemers kunnen zich nu al aanmelden. De cursus zal óf in Gouda óf Maartensdijk worden gegeven. Deelnemers kunnen hun voorkeur aangeven voor een een locatie. DV begin juni wordt de beslissing over de locatie genomen op basis van de uitgesproken voorkeur.

Interesse?

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl

Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)