Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël

cursus

Informatie

Deze cursus is onder andere bedoeld voor hen die hun vaardigheid in het Bijbelse Hebreeuws willen opfrissen, bijhouden en eventueel uitbreiden. Vanuit de brontekst wordt de betekenis van Ezechiël belicht en een exegese gegeven van de in het Hebreeuws met elkaar gelezen verzen. Het lopende seizoen worden de eerste zeven hoofdstukken van Ezechiël behandeld. In het seizoen 2022-2023 beginnen we bij Ezechiël 8. Nieuwe deelnemers kunnen zonder enig bezwaar aanschuiven. Temeer omdat een deel van de eerste cursus ingegaan wordt op de structuur en de boodschap van het boek Ezechiël. Naast aandacht voor de Hebreeuwse tekst van Ezechiël wordt op de cursusmorgens ook telkens ingegaan op de boodschap van  Ezechiël.

Data & Tijden

DV donderdagmorgen 15 september, 6 en 27 oktober, 17 november, 8 december, 12 januari, 2 en 23 februari, 9 en 30 maart van 9.30 tot 12.00 uur. Er zijn tussendoor 2 pauzes.

Interesse?

De cursus wordt gegeven in het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk, Dorpsweg 40, 3738 CG Maartensdijk. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’