Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël

cursus

Informatie

Deze cursus is onder andere bedoeld voor hen die hun vaardigheid in het Bijbelse Hebreeuws willen opfrissen, bijhouden en eventueel uitbreiden. Vanuit de brontekst wordt de betekenis van Ezechiël belicht en een exegese gegeven van de in het Hebreeuws met elkaar gelezen verzen. Het lopende seizoen worden de eerste zes hoofdstukken van Ezechiël behandeld. In het seizoen 2022-2023 beginnen we bij Ezechiël 7. Nieuwe deelnemers kunnen zonder enig bezwaar aanschuiven. Temeer omdat een deel van de eerste cursus ingegaan wordt op de structuur en de boodschap van het boek Ezechiël.

Data & Tijden

DV donderdagmorgen 15 september, 6 en 27 oktober, 17 november, 8 december, 12 januari, 2 en 23 februari, 9 en 30 maart van 9.30 tot 12.00 uur. Er zijn tussendoor 2 pauzes.

Interesse?

De cursus wordt gegeven in het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Maartensdijk, Dorpsweg 40, 3738 CG Maartensdijk. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl.

Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)