Cursussen & lezingen

Op een aantal vrijdagavonden, zaterdagmorgens, dinsdagmorgens en donderdagmorgens worden er cursussen gegeven op het gebied van hermeneutiek, Bijbelwetenschappen, geloofsleer in relatie tot kerkgeschiedenis en verantwoording van het geloof (apologetiek). Voor aanmelding kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl

Programma 2021-2022

Programma 2022-2023

Programma 2023-2024

Complete aanbod

De cursussen worden in een cyclus van drie jaar aangeboden. Als daarvoor belangstelling bestaat, wordt een volgend jaar één cursus of eventueel twee cursussen uit het voorgaande jaar herhaald. Voor alle cursisten wordt naar verdere literatuur verwezen. Voor de cursussen op academisch niveau is er voor hen die dat willen de mogelijkheid een tentamen te doen. Dan is men verplicht ook een aantal boeken door te nemen. Men kan daarvoor met dr. P. de Vries contact opnemen. Bij gunstig resultaat ontvangt men dan een certificaat.


Aanvragen voor lezingen

Dr. P. de Vries is ook beschikbaar voor lezingen voor breder publiek (ambtsdragersvergaderingen, gemeenteavonden enz.). De vergoeding voor deze lezingen dient dan, afgezien van de reiskosten, overgemaakt te worden naar de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’.

Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)