Cursussen & lezingen

Op een aantal woensdagavonden, donderdagavonden, zaterdagmorgens, dinsdagmorgens en donderdagmorgens worden er cursussen gegeven op het gebied van hermeneutiek, Bijbelwetenschappen, geloofsleer in relatie tot kerkgeschiedenis en verantwoording van het geloof (apologetiek). Voor aanmelding kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl

Programma 2022-2023

Programma 2023-2024

Programma 2024-2025

Programma 2025-2026

Complete aanbod

De cursussen worden in een cyclus van vier jaar aangeboden. Als daarvoor belangstelling bestaat, wordt een volgend jaar één cursus of eventueel twee cursussen uit het voorgaande jaar herhaald. Voor alle cursisten wordt naar verdere literatuur verwezen. Voor de cursussen op academisch niveau is er voor hen die dat willen de mogelijkheid een tentamen te doen. Dan is men verplicht ook een aantal boeken door te nemen. Men kan daarvoor met dr. P. de Vries contact opnemen. Bij gunstig resultaat ontvangt men dan een certificaat.


Aanvragen voor lezingen

Dr. P. de Vries is ook beschikbaar voor lezingen voor breder publiek (ambtsdragersvergaderingen, gemeenteavonden enz.). De vergoeding voor deze lezingen dient dan, afgezien van de reiskosten, overgemaakt te worden naar de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’.


De avonden van de cursus zijn omgevlogen. De woorden waardevol en leerzaam geven wel een gedegen samenvatting van de cursus. Waardering voor zijn brede theologische kennis waarmee hij je toerust als christen. Tegelijkertijd leert hij terecht dat het als christen allereerst gaat om de persoonlijke verzoening van zonden, al is (theologische) kennis zeker ook belangrijk.

In een tijd waarin verschillen tussen christenen soms worden uitvergroot ten koste van de eenheid is het verfrissend om het relativeringsvermogen van ds. De Vries te ervaren. Op zijn (soms humoristische) wijze maakt hij helder onderscheid tussen kern- en bijzaken aan de hand van verhalen of persoonlijke ervaringen. Kortom, een beleving die ik niet had willen missen.


Debora Bouman Wijk en Aalburg naar aanleiding van de cursus ‘Hermeneutiek’