Theologische toerusting

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologische toerusting op academisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’.

dr. P. de Vries

Cursussen & lezingen

Op een aantal vrijdagavonden, zaterdagmorgens, dinsdagmorgens en donderdagmorgens worden er cursussen gegeven op het gebied van hermeneutiek, Bijbelwetenschappen, geloofsleer in relatie tot kerkgeschiedenis en verantwoording van het geloof (apologetiek). Dr. P. de Vries is ook beschikbaar voor lezingen voor breder publiek (ambtsdragersvergaderingen, gemeenteavonden enz.).

Lees verder

Doneren

Omdat de uitgaven van de stichting de inkomsten verkregen vanuit cursussen en lezingen zullen overtreffen, zijn donaties van harte welkom.

Lees verder

Godsvrucht en wetenschap

Van verschillende kanten werd dr. P. de Vries, na de aankondiging van zijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevraagd door te gaan met theologische toerusting op academisch niveau. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. Vanaf 1 september 201 verzorgt De Vries voor deze stichting cursussen. De stichting is zo opgezet dat het bestuur, als zij dat nodig acht en daartoe mogelijkheden ziet, de activiteiten kan uitbreiden.

Met haar naam geeft de stichting aan dat wetenschap, en zeker theologische wetenschap, nooit neutraal is. Echte theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm. Zij wil over Gods gedachten, geopenbaard in Zijn Woord, nadenken en doet dat in de overtuiging dat daarvoor een verstand nodig is dat zich onderwerpt aan het Woord van God en laat verlichten door de Heilige Geest.

Doel is allereerst om op academisch niveau theologische toerusting te bieden. Daarnaast beoogt zij ook een bredere kring van theologisch geïnteresseerden toe te rusten. Onder het kopje ‘aanbod cursussen’ vindt u alle informatie hoe dat concreet gestalte krijgt waaronder niet alleen het cursusaanbod voor 2021-2022, maar ook het complete cursusaanbod van 2022-2023. Voor de cursussen 'Hermeneutiek' en 'Geloofsverantwoording in het voetspoor van Augustinus' was dit seizoen zoveel belangstelling, dat zei het komende seizoen opnieuw worden aangeboden. 

De cursussen zullen worden op verschillende locaties gegeven en in het Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE te Gouda, in en zaal van het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder en Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 LC Driebruggen en in het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeenten van Maartendijk, Dorpsweg 42, 3738 CG Maartensdijk. Als u een cursus kunt dar zien waar een cursus wordt gehouden. Voor de cursussen 'Hermeneutiek' en 'Hermeneutiek en exegese' (dit zijn twee verschillende cursussen!!) kunnen de deelnemers tot en met mei nog hun voorkeur voor een locatie aangeven. Wie een keer door omstandigheden niet live aanwezig kan zijn, ontvangt een link om de cursusmorgen of cursusavond via zoom te volgen.

De wens van het bestuur is dat de theologische toerusting, die wordt geboden, mag bijdragen tot de opbouw van Gods kerk.

Weblog dr. P. de Vries

Op zijn weblog www.drpdevries.com plaatst dr. P. de Vries regelmatig bijdragen die bedoeld zijn mee te werken aan opinievorming. Daarnaast zijn er zowel bijdragen die een pastoraal karakter dragen als bijdragen die wetenschappelijk van aard zijn.

dr. P. de Vries
Tijdens een bergwandeling kun je onder de indruk raken van zowel de fenomenale uitzichten als van de details van een zeldzame bloem op een berghelling. Precies zo ervaar ik de colleges van ds. P. de Vries. Door zijn gedegen en bevlogen onderwijs raak ik gaandeweg steeds meer onder de indruk van de Bijbel als de stem van de levende God en krijg ik overzicht over de belangrijkste thema’s van Bijbelse Theologie, Hermeneutiek en het geheel van de kerkgeschiedenis. Maar onderweg nemen we ook rustig de tijd om een exegetische knoop te ontwarren of verdiepen we ons in de schoonheid van een Hebreeuwse tekst. En bij elk college vertelt ds. De Vries mij - op zijn eigen humoristische wijze - wel iets uit zijn schat aan verhalen en persoonlijke ervaringen. En zo rust hij mij theologisch toe om helder te kunnen getuigen in een christelijke én niet-christelijke omgeving.
Henk Ottema (student)